Světový den pošty

Právě 9. října ve švýcarském Bernu byla založena Světová poštovní unie – UPU (Universal postal union). V roce 1969 na kongresu v Tokiu vyhlášen Světový den pošty. Tento den by měl hlavně společnosti připomenout počátky komunikace na delší vzdálenosti a také sociální a hospodářský rozvoj. Více než 150 zemí slaví každý rok tento významný den.

Na Světový den pošty se ve světě dějí různé akce s poštou spojené. Pošty například vydávají jubilejní poštovní známky, zvedají odměny poštovním doručovatelům, umožňují den otevřených dveří nebo pořádají výstavy.

Do schránky na sporném ostrově – Dokdo nebo Takešima – poštu doručuje voják pohraniční stráže.

Universal postal union

Světová poštovní unie byla vytvořena 9. října 1874 ve Švýcarsku, původně jako Generální poštovní unie. Cílem poštovní unie bylo a stále je zabezpečit rozvoj mezinárodního poštovního spojení a sjednocovat podmínky pro mezinárodní poštovní služby. Česká republika je členem UPU již od roku 1920 (tehdy ještě jako Československo). Nejvyšším orgánem UPU je Světový poštovní kongres, který se schází minimálně jednou za čtyři roky. Jednacím jazykem je francouzština.

 

V Německu doručují poštu na žlutých firemních kolech (v létě i zimě).

Doručování pošty na vojenskou základnu

Autor: Roman Dušek

Zdroj: http://www.postcrossing.com/blog/

Další články:

    Nenalezeny podobné příspěvky