Říjnová emise známek 2015

Poslední emise známek byla opět bohatá. Říjen bude pro filatelisty ve znamení České státnosti a symbolů, není ale divu, vždyť 28. 10.  slavíme Den vzniku samostatného československého státu. Ti z vás, kdo rádi posílají ostatním postcrosserům a pen palům státní symboly, jistě zajásají, neboť 14. 10. 2015 vyjde známka v podobě české vlajky, dále nám vánoční čas připomene Jakub Jan Ryba a českou přehlídku zakončíme první česky psanou Dalimilovou kronikou a aršíkem trefně pojmenovaným Česká státnost. Pojďme se tedy na tu hitparádu podívat! 🙂

Vlajka České republiky

Milovníci symbolů České republiky budou nadšeni novou známkou zobrazující vlajku České republiky. Výplatní písmenová poštovní známka o rozměrech 27 x 17 mm a hodnotě 13 Kč byla vytvořena Pavlem Hrachem a je tištěna po 40 kusech v plnobarevném ofsetu. Tato známka je samolepící s atypickou raznicí.

image_4418

Vlajka České republiky

Podoba české vlajky tak jak ji známe, vznikla roku 1919, kdy speciálně určená komise dostala za úkol vytvořit návrh vlajky. Bylo vytvořeno několik návrhů, ze kterých vyhrál právě ten s horizontální bikolórou doplněný modrým klínem. Tento klí sahal do 1/3 vlajky, autorem návrhu byl Jaroslav Kursa. Po úpravách byl klín ještě prodloužen do 1/2 vlajky. Takováto podoba vlajky se tedy 30. března 1920 stala oficiální vlajkou Československa na celou dobu jeho trvání až do roku 1992. V době, kdy vlajka v této podobě vznikla, byla jednou z prvních oficiálně uznaných vlajek na světě používající klín.

Zdroj: Filatelie České pošty – Vlajka České republiky

Osobnosti: Jakub Jan Ryba

Další známkou v hodnotě 13 Kč je příležitostná poštovní známka o rozměrech 23 x 40 mm, jejíž výtvarný návrh vytvořila Eva Hašková. Známka je vytištěna rotačním ocelotiskem v černomodré barvě , jenž je kombinovaný s hlubotiskem v barvách žluté, modré a šedé na tiskových listech po 50 kusech známek.

image_4415

Jakub Jan Ryba

Poštovní známka vyobrazuje v pozadí autentické varhany z roku 1750, na něž Ryba hrával, v popředí je fiktivní portrét J. J. Ryby, jeho skutečná podoba totiž není doložena. Jakub Jan Ryba byl český hudební skladatel narozený v roce 1765 v Přešticích, zemřel roku 1815 ve Voltuši u Rožmitálu pod Třemšínem. Vytvořil sborníky českých písní, které sepsal z posbíraných lidových písní. Nejslavnější a nejpopulárnější skladba určená pro dobu Vánoc je Česká mše vánoční z roku 1796.

Zdroj: Filatelie České pošty – Jakub Jan Ryba

Dalimilova kronika

Další příležitostná poštovní známka vyobrazuje malbu z nejstarší česky psané veršované kroniky, která je jedním ze stěžejních děl českého písemnictví. Hodnota známky je 21 Kč, je tedy vhodná pro posílání větších psaní, nebo do zahraničí, doplní-li se známkou o hodnotě 4 Kč. Na tiskových listech se nachází 50 kusů známek o rozměrech 40 x 23 mm, které jsou vytištěné plnobarevným ofsetem. Autorem návrhu je Zdeněk Ziegler.

image_4416

Dalimilova kronika

Dalimilova kronika pochází z počátku 14. století, záznamy končí rokem 1314. Někdy bývá označována též jako Kronika boleslavská, nicméně je anonymní – přívlastkem „Dalimilova“ se označuje až od 17. století. Její pravý autor byl pravděpodobně vysoce vzdělaný šlechtic či duchovní s nižším svěcením. Kronika obsahuje 106 kapitol, začíná stavbou babylónské věže, pokračuje příběhy z historie Čech, kde zmiňuje praotce Čecha, Libušino proroctví, Přemysla Oráče a Dívčí válku, konec byl dopsán roku 1314 za vlády Jana Lucemburského.

Zdroj: Filatelie České pošty – Dalimilova kronika

Česká státnost

Příležitostný poštovní aršík v hodnotě 54 Kč obsahuje dvě známky po 27 Kč se třemi přítisky a je opatřen nápisem „Cesta ke státnosti za světové války 1915“. Autorem výtvarného návrhu je Jan Maget, aršík je vytištěn v plnobarevném ofsetu.

image_4417

Česká státnost

Známky vyobrazují především válečné motivy. Na prvním z nich nalezneme téma odhalení pomníku Mistra Jana Husa k pětistému výročí upálení. V levém kupónu aršíku je pomocí praporu roty „Nazdar“ připomenuto formování legií ve Francii a jejich bojové nasazení v prostoru kolem Arrasu. Levá spodní část aršíku zobrazuje změť ještě živých a již mrtvých, zuřivě útočících a bezmocně padajících Čechů v uniformách na pozadí křížů symbolizujících utrpení ale i naději. V pravém dolním rohu vidíme některé aktéry světového konfliktu. Pravá část horního kupónu ukazuje portrét Tomáše Garrigue Masaryka. Celý výjev doplňují vlajky zúčastněných států, nenápadně se objevuje i černobílá bikolóra. Tento aršík má velmi rozsáhlý popis, proto doporučuji zájemcům podívat se přímo na stránky Filatelie ČP 🙂

Zdroj: Filatelie České pošty – Česká státnost

V říjnu jistě zaplesá nejen srdce filatelistů. 🙂

Další články: