Musím zaslat pohled na oplátku?

Ne, nemusíte. Nikde není pravidlo, že pohled musíte poslat tomu, od koho jste pohled dostali. Vždy si losujete náhodné adresy.

Jestliže jste se však rozhodnete pohled odeslat, je to jen a pouze na vás. Občas odesílatel na pohled napíše i svoji adresu. To však neznamená, že mu pohled musíte nutně poslat.

Co když nepřečtu ID?

Může se stát, že se ID na pohlednici nenachází nebo ho nemůžete přečíst. V tom případě použijte vyhledávání ID na oficiálních stránkách zde. Za zkoušku také stojí zkusit zadávat místo těch čísel, která se nedají přečíst, čísla, která jsou jim velmi podobná. Jestliže to nejde, tak klikněte v registraci pohlednice na search the Postcard ID a tam vyplňte co nejvíce údajů o pohlednici.

Poté se vám většinou do jednoho dne od podání žádosti někdo z oficiální podpory ozve a napíše vám další instrukce.

Co když nerozumím textu na pohledu

Čas od času se stane, že z různých důvodů neumíte správně přeložit text na pohlednici, ale přepsat ho do elektronické podoby či vyfotit ho vám už problém nedělá. Kvůli těmto případům je na fóru vytvořena kategorie Jazyky, kde si najdete téma s vaším jazykem (případně ho vytvoříte) a poté v něm popište co nejpodrobněji svoji situaci.