Pravidla Facebook skupiny

Pobytem v české Facebook Postcrossing skupině souhlasíte s následujícími pravidly a body. Po spáchání nějakého prohřešku budete slušně informováni přes soukromou zprávu a upozorněni, že v případě opakovaného porušení těchto pravidel můžete být vyloučeni. K vyloučení členů nedochází při nedostatku jasných důkazů, nestane se, že bude někdo vyloučen neprávem.

  1. Spamové příspěvky – veškeré příspěvky ve skupině, které se nebudou týkat Postcrossingu a pohlednic, mají administrátoři právo smazat. Skupina neslouží jako osobní deníček.
  2. Zákaz vulgárního, pomlouvačného, rasistického či jinak podobně nevhodného vyjadřování. Každý má někdy špatný den, není třeba ho však kazit ostatním.
  3. Opakující se dotazy – každý člen skupiny by si měl přečíst úvodní příspěvek Facebook skupina. Tady na stránkách naleznete Často kladené dotazy, ve skupině lze použít tlačítko „hledat ve skupině“.
  4. Krádeže a nepoctivost – po individuálním projednání jednotlivých případů mezi administrátory a účastníky (krádeže, nedodržení dohodnutých swapů…) může dojít k tomu, že bude aktér zapsán do black listu a vyhozen ze skupiny.
  5. Zveřejňování cizích adres – i v Postcrossingu je důležité soukromí, a tak platí zákaz zveřejňování cizích adres v příspěvcích (kromě výjimek, kdy k tomu autor svolí).

Administrátoři mají právo nevhodné příspěvky mazat. Vždy však musí pořídit snímek obrazovky s mazaným příspěvkem a nahrát ho do hromadného chatu ostatním administrátorům. Administrátor je povinen držet se všech pravidel, a po jejím opakovaném porušení bude vyloučen.

V případě nejasnosti nám můžete napsat dotaz.