Co když nepřečtu ID?

Může se stát, že se ID na pohlednici nenachází nebo ho nemůžete přečíst. V tom případě použijte vyhledávání ID na oficiálních stránkách zde. Za zkoušku také stojí zkusit zadávat místo těch čísel, která se nedají přečíst, čísla, která jsou jim velmi podobná. Jestliže to nejde, tak klikněte v registraci pohlednice na search the Postcard ID a tam vyplňte co nejvíce údajů o pohlednici.

Poté se vám většinou do jednoho dne od podání žádosti někdo z oficiální podpory ozve a napíše vám další instrukce.